Menu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

PREZENTÁCIA

Prezentácia účastníkov sa bude konať vo štvrtok 8.6. 2017 od 15:00 do 22:00 v priestoroch hotela ARMAN.
Sprievodný program začne rovnako o 15:00 a bude pokračovať koncertami skupiny Spod Budína a BACKWARDS. - ak sa nemôžete na prezentáciu dostaviť, požiadajte tímového kolegu aby za vás registračný balíček prebral
- prezentácia v piatok ráno nebude možná


CESTOVNÉ DOKLADY

Každý účastník musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz.
Účastníci od 15 – 18 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode zodpovedného dospelého alebo s písomným súhlasom rodiča, ktoré žiadame poslať mailom alebo predložiť pri prezentácií
- peniaze sa môžu vyvážať podľa platných predpisov SR


NEÚČASŤ

V prípade neúčasti na podujatí sa poplatok nevracia. Náhrada za prihláseného účastníka je možná. Organizátor si v prípade väčšieho záujmu vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa poradia prichádzajúcich platných prihlášok do stanoveného limitu. Prihlásené skupiny, alebo jednotlivci budú o nezaradení písomne informovaní do konca mája 2017 a bude im vrátený poplatok (odrátané poštovné).


BATOŽINA

- prevoz batožiny je zabezpečený našim autom a je len pre účastníkov, ktorí majú zaplatený riadny účastnícky poplatok.
- každá batožina pred naložením do auta musí mať správne a úplne vypísaný identifikačný štítok, obdržaný pri prezentácií – inak nebude obsluhou naložená k preprave!
- batožina bude v Ždiari rozvezená k jednotlivým penziónom
- pri ceste späť sa bude postupovať tým istým systémom, správne označenú batožinu treba nechať na recepcií penziónu
- vykládka batožiny bude na železničnej stanici v Poprade, Liptovskom Mikuláši a v Nižnej pri hoteli ARMAN
- ak si účastník nevyzdvihne batožinu včas, bude uskladnená na jeho vlastné náklady


STRAVOVANIE

- vo ŠTVRTOK je možnosť zaistiť si menu v mieste prezentácie - hoteli Arman ( Záujem je nutné zaznačt v prihláške )
- v PIATOK po príchode k hotelu Magura je zabezpečený guláš ( nutné predložiť listok )
- v SOBOTU večer je zabezpečené opekanie klobás pri táboráku ( nutné predložiť lístok )
- RAŇAJKY sú zabezpečené v každom penzióne (nutné predložiť lístok)
- stravovanie je možné aj v hoteli Magura a okolitých reštauráciách v obci Ždiar


UBYTOVANIE

- zo štvrtka na piatok je možné prespať ZDARMA v telocvični základnej školy – vo vlastných spacákoch, je vhodné mať aj vlastnú karimatku, ( túto voľbu je nutné zaznačiť pri registrácii v prihláške)
- z piatka na sobotu a nedeľu je pre tých, ktorí si zaplatia ubytovanie v riadnom účastníckom poplatku, zabezpečené ubytovanie v penziónoch a hoteloch v obci Ždiar.
Opozorňujeme, že zo včasného zaplatenia riadneho účastníckeho poplatku nevzniká účastníkovi nárok k uprednostnenému ubytovaniu do jeho vybraného penzionu.


PARKOVANIE

Účastníkov 50. ročníka Okolo Tatier žiadame, aby po príchode k Hotelu Arman NEPARKOVALI svoje autá pre hotelom, kde sa bude konať slávnostné otvorenie podujatia, v deň prezentácie a v deň štartu. Pre účastníkov nášho podujatia, sú k dispozícii parkovacie plochy na jednosmernej ulici Nová Doba a v okolí hotela Arman (po štarte akcie je možné obsadiť parkovacie plochy aj pred hotelom). Ďalej je možné bezpečne parkovať pred budovou železnice, ktorá je monitorovaná obecnými bezpečnostnými kamerami.


 • img

  50. ROČNÍK
  KELLYS
  OKOLO TATIER
  9.-11.6.2017

  DO ŠTARTU ZOSTÁVA
  REGISTRUJ SA TU!

Všetky trasy podujatia sa uskutočnia za normálnej cestnej premávky, preto upozorňujeme na dodržiavanie uvedenej vyhlášky i predpisov o vybavení bicykla. Podujatie nie je poistené voči krádeži batožiny, úrazu a úmrtiu, každý účastník sa zúčastňuje na podujatí na vlastné riziko, doporučujeme sa pripoistiť v uvedených prípadoch v rámci Slovenska a Poľska. Zvlášť upozorňujeme na jazdu v skupinách na poľskom území. Smie sa chodiť v maximálne 15 členných skupinách a to 200 metrov od seba

Každý účastník podujatia je povinný jazdiť v zmysle platnej dopravnej vyhlášky – jazda na bicykli -
§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch

1 Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

2 Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

3Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

4 Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

5 Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

6 Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

7 Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

8 Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

9 Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.


promo

CYKLOKLUB NIŽNÁ

LAJKNI NÁS NA FB

promo

50. OKOLO TATIER

PRIDAJ SA K NÁM

MÁŠ OTÁZKU OHĽADOM PODUJATIA??

NAPÍŠ NÁM

Nehanbi sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou

PODUJATIE

MILOŠ KUBOŠ
0902 972 263
kubos.milos@gmail.com

REGISTRÁCIA

LENKA OPÁTOVÁ
0911 394 457
lenka.opat@gmail.com

ORGANIZÁCIA

IVAN OPÁT
0903 187 923
ivan.opat@gmail.com