. : :   : : . .

  S t e     n á v š t e v n í k

návštevná kniha

Posledná aktualizácia: 18.08.2014


HISTÓRIA|NOVINKY|AKCIE|FOTO|SPONZORI|2%Z DANE|KONTAKT|NAJBLIŽŠIA AKCIA|NAŠE OBĽÚBENÉ|PORADENSTVO|HLAVNÁ


Chlebnice - Oravský Podzámok - 6.4. 2014  - t r a s a

   Máme za sebou ročné obdobie, ktorému sa oficiálne hovorilo zima. Všetci však o zime máme iné predstavy. Prišlo ďalšie ročné obdobie jar, čas sa zmenil na letný stredoeurópsky, no a prvú aprílovú nedeľu sme otvorili ďalšiu sezónu našich pravidelných stretnutí za účelom výletov na bicykli po blízkom, ale aj vzdialenejšom okolí. Ten prvý bol naplánovaný do Chlebníc.
    V tomto roku sme zažili niekoľko cyklisticky príjemných, slnečných, a na túto dobu nadpriemerne teplých dní, tá naša nedeľa bola síce chvíľami viac a chvíľami menej oblačná, môžeme však povedať, že počasie našej "prvej jarnej klasike" prialo. Aj preto sme už na zraze boli plní elánu. Naše prvé metre ešte v Nižnej viedli popri dome nášho predsedu Miloša, tajne dúfajúc, že navrhovateľ trasy sa k nám pridá. Márne sme dúfali. V Podbieli a v Krivej sa pelotón doplnil na konečný počet 14, v Dlhej sme odbočili doľava, čakalo nás zhruba 6 km príjemného mierneho stúpania do Chlebníc. Tam sme si obzreli kostol, či školu a zhodli sme sa na tom, že domov ešte nejdeme. Dali sme nejaké kilometre nad plán, mierili sme do Oravského Podzámku. Tam sme si dopriali kávičku, kofolku či nealkoholického radlera, no a mohli sme ísť pekne domov.
    Samozrejme cez jeden kopček, aby sa nepovedalo. Cestou domov sme otvorili aj defektovú sezónu, prvým postihnutým bol Ivan. Je možné, že účastník našich akcií s najväčším počtom defektov bude po sezóne odmenený, pravdepodobne sa nikto za prípadnou cenou silou-mocou hrnúť nebude.
    Prvé jarné kilometre máme za sebou, čaká nás ich dosť, uvidíme počas celej sezóny veľa zaujímavých miest, určite nás čaká veľa zaujímavých zážitkov a veľa príjemne strávených najmä záverov jednotlivých týždňov. Aj v tomto roku si budeme všetko zaujímavé obrazovo a slovne zaznamenávať.................................................................................................................... text a foto: Ľuboš Košický

 

     

         

       

 

HISTÓRIA|NOVINKY|AKCIE|FOTO|SPONZORI|2%Z DANE|KONTAKT|NAJBLIŽŠIA AKCIA|NAŠE OBĽÚBENÉ|PORADENSTVO|HLAVNÁ


Optimálne rozlíšenie monitoru pre IE4 a vyššie je 1024x768 px. Pre Cykloklub Nižná ici ©2006-2008.

..............................................................................................................................................................