. : :   : : . .

  S t e     n á v š t e v n í k

návštevná kniha

Posledná aktualizácia: 27.07.2013


HISTÓRIA|NOVINKY|AKCIE|FOTO|SPONZORI|2%Z DANE|KONTAKT|NAJBLIŽŠIA AKCIA|NAŠE OBĽÚBENÉ|PORADENSTVO|HLAVNÁ


Bačovské dni v Malatinej, 21.7.2013      mapa a trasa

Na Daniela to už od rána vyzeralo na príjemný deň a keďže k tomu ešte bola nedeľa, nebol najmenší dôvod zostávať doma. A keďže sa v obci Malatiná konali 13. bačovské dni, cieľ našej cesty bol jasný. Išli sme aspoň na chvíľku pozrieť medzinárodný festival valaskej kultúry.
    Malatiná je obec s ovčiarskymi tradíciami, zodpovedá tomu aj erb tejto obce, v striebornom štíte strieborná pasúca sa ovečka so zlatým rúnom, prekrývajúca zelený vrch s tromi zelenými vyrastajúcimi smrekmi. Kde boli ovce, boli aj bačovia. Bača bol vlastne hlavný pastier oviec, zodpovedal za zverené stádo a za mliečnu produkci. Návštevu na salaši bol povinný pohostiť žinčicou.
      Valaská kultúra má svoju históriu a tradíciu, prehliadku všetkého možného s tým spojeného ponúkajú Bačovské dni. Scénické programy, jarmok tradičných remesiel,  súťaže v praskaní bičom, o najkrajšiu ovečku či o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka, výstavy, workshopy a ďalšie atrakcie pre všetky vekové skupiny. To všetko je súčasťou týchto dní.
      My sme sa do Malatinej vybrali v 10 člennej skupine, z Nižnej sme išli do Podzámku, tam sme sa museli zastaviť a zablahoželať Danovi k meninám. Peknou cestou sme sa dostali do Pokryváča a cez nie dlhý, ale strmý kopec do Osádky. Po ďalšom stúpaní a zjazde sme boli v Malatinej. Tam sme sa občerstvili, aj výrobkami z ovčieho mlieka, poobzerali sme si stánky, vychutnávali atmosféru…
      Domov sme zvolili inú trasu, v Osádke sme pokračovali cestou do Vyšného a potom Dolného Kubína. Dve kratšie zastavenia boli v Podzámku a Krivej, potom sme sa už ponáhľali domov, aby sme si užili záverečné defilé účastníkov na Tour de France..
text a foto Ľuboš Košický

 
Meninový oslávenec Naša partička pred kopcom Kdesi nad Pokryváčom Kadiaľ teraz????
Naša partička nad kopcom Malatinské babenky Stánky od výmyslu sveta Mladý honeľník
 

HISTÓRIA|NOVINKY|AKCIE|FOTO|SPONZORI|2%Z DANE|KONTAKT|NAJBLIŽŠIA AKCIA|NAŠE OBĽÚBENÉ|PORADENSTVO|HLAVNÁ


Optimálne rozlíšenie monitoru pre IE4 a vyššie je 1024x768 px. Pre Cykloklub Nižná ici ©2006-2008.

..............................................................................................................................................................