. : :   : : . .

  S t e     n á v š t e v n í k

návštevná kniha

Posledná aktualizácia: 12.01.2013


HISTÓRIA|NOVINKY|AKCIE|FOTO|SPONZORI|2%Z DANE|KONTAKT|NAJBLIŽŠIA AKCIA|NAŠE OBĽÚBENÉ|PORADENSTVO|HLAVNÁ


Výročná členská schôdza - 29.12.2012

   Na sklonku minulého roka sa uskutočnila v priestoroch rekonštruovaného hotela ARMAN /bývalý Radar/ výročná členská schôdza Cykloklubu Nižná, pôsobiaceho pri TJ Nižná. Pozvanie prijalo takmer 30 členov klubu, ktorí hneď po prezentácii mali možnosť zaplatiť si aj členské príspevky na rok 2013. /Členovia, ktorí na schôdzi neboli, tak môžu urobiť do konca februára !/.
   Schôdzu otvoril a viedol predseda cykloklubu Miloš Kuboš. Členom klubu predniesol výročnú správu v oblasti hospodárenia, v ktorej vyzdvihol vyrovnaný finančný rozpočet a správu o činnosti Výboru, v ktorej pochválil členov výboru za mimoriadne pravidelné schôdze, konané jedenkrát mesačne .
   Kladne zhodnotil prístup niektorých členov v zabezpečovaní najdôležitejších akcií Cykloklubu - 45. ročníka Okolo Tatier, 4-dňového cyklozájazdu na Pieniny a Národnej cyklistickej súťaže o pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Vyjadril však aj presvedčenie, že v budúcnosti sa k stabilným členom pomáhajúcim zabezpečovať tieto veľmi náročné akcie, pridajú aj ďalší členovia klubu.
   Predseda potom udelil slovo Danielovi Sitekovi, ktorý predniesol správu o účasti členov na akciách cykloklubu a správu o pretekárskej činnosti. Po dlhoročnej odmlke boli odmenení traja najaktívnejší členovia a deti vecnými cenami. Poradie v aktivite na akciách bolo nasledovné: 1. Daniel Sitek, 2. Ľubica Nábočiková, 3. Edo Krížo - Jaro Petrovič - Roman Reguly. Medzi deťmi boli najaktívnejší: 1. David Klimčík, 2. Dominika Kubošová, 3. Lenka Kubošová.  Odmenení boli tiež aktívni prispievatelia fotozáberov z našich akcií - Ľuboš Košický, Ján Kuniak a Ľubka Nábočiková - ktorých fotky môžete nájsť najčastejšie na našom webe.
   V správe o športovej činnosti bola spomenutá príprava a zdarný priebeh Národnej cyklistickej súťaže o pohár olympijského víťaza Antona Tkáča, z ktorej sme mali piatich zástupcov aj na celoslovenskom finále vo Valči.
   Do kategórie športovej činnosti tiež zapadla účasť Mateja Vrábľa a Ivana Opáta na 5. Oravskom cyklomaratóne, konaného v Dolnom Kubíne, kde menovaní sa umiestnili v hornej polovici štartového poľa svojej kategórie.
   Predseda Cykloklubu potom poďakoval za prednesené správy a vyzval členov klubu na diskusiu, ktorá sa mala hlavne týkať návrhov na budúcoročné cykloakcie. Do zápisu sa tak dostali návrhy akcií ako: viacdňové putovanie po Innskej ceste, po južnej Morave, po okolí Českého Těšína, nešpecifikované východné Slovensko, zimná akcia na Babiu Horu, a pod. Všetky akcie budú jednotlivo prerokované Výborom cykloklubu. Oznámené tiež bolo, aby členovia posielali ešte svoje tipy na letné akcie do konca februára.
   Po diskusii bola pre členov klubu pripravená slávnostná večera a po nej prebehlo premietanie fotiek a videí z našich spoločných, ale aj sólových cykloakcií v roku 2012. V samotnom závere schôdze bol na programe ešte miniturnaj v bowlingu, ktorého sa zúčastnila asi polovička členov, väčšina si hru s ťažkými guľami skúsila prvýkrát v živote - a o to úspešnejšie.
   Výročná členská schôdza bola potom úspešne krátko pred polnocou uzavretá...................................
text a foto Ivan Opát a Ľubica Nábočiková

 


HISTÓRIA|NOVINKY|AKCIE|FOTO|SPONZORI|2%Z DANE|KONTAKT|NAJBLIŽŠIA AKCIA|NAŠE OBĽÚBENÉ|PORADENSTVO|HLAVNÁ


Optimálne rozlíšenie monitoru pre IE4 a vyššie je 1024x768 px. Pre Cykloklub Nižná ici ©2006-2008.

..............................................................................................................................................................