Menu

ORGANIZAČNÉ POKYNY 2024

REGISTRÁCIA

Registrovať sa je možné cez online formulár zverejnený na www.cykloklubnizna.sk od 1.apríla 2024 do 31.mája 2024, alebo do naplnenia ubytovacích kapacít.

Po vyplnení formulára príde každému účastníkovi na email, ktorý zadal v prihláške, výsledná suma, ktorú je potrebné zaplatiť a sumarizácia registrácie.

Registráciu je potrebné zaplatiť do 5 dní od dňa registrácie, po vypršaní tejto lehoty bude prihláška automaticky zrušená.

Po zaplatení účastníckeho poplatku príde účastníkovi ešte jeden potvrdzujúci email o prijatej platbe.


PREZENTÁCIA

Prezentácia účastníkov sa bude konať vo štvrtok 13.6. 2024 od 16:00 do 21:00 v priestoroch hotela ARMAN.

Opäť bude možné prevziať štartovné balíčky aj za kolegov z tímu. Neprevzaté štartovné balíčky budú odložené do skončenia akcie u predsedu klubu, potom v priestoroch klubovne, najneskôr však do konca kalendárneho roka. Účasník si ich môže nechať poslať na vlastné náklady po písomnom vyžiadaní.


DOKLADY A POISTENIE

Každý účastník musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Účastníci do 18 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode zodpovedného dospelého, alebo s písomným súhlasom rodiča. Toto potvrdenie žiadame poslať mailom alebo predložiť pri prezentácií.

Podujatie nie je poistené voči krádeži batožiny, úrazu a úmrtiu, každý účastník sa zúčastňuje na podujatí na vlastné riziko, doporučujeme sa pripoistiť v uvedených prípadoch v rámci Slovenska a Poľska.

Všetky trasy podujatia sa uskutočnia za normálnej cestnej premávky, / okrem piatkovej etapy po území SR/ preto upozorňujeme na dodržiavanie uvedenej vyhlášky i predpisov o vybavení bicykla.


NEÚČASŤ

Vrátenie plného poplatku je možné len do 31.5.2024. Po tomto dátume bude možná len výmena za iného učastníka.

Ak sa učastník nezúčastní na akcii, môžeme mu štartovný balíček zaslať poštou na vlastné náklady po vyžiadaní, alebo mu ho môže prevziať ním poverená osoba, alebo bude uskladnený u nás do konca kalendárneho roka na osobné vyzdvihnutie (alebo osobná dohoda).

V prípade neohlásenej neúčasti na podujatí sa poplatok nevracia.

Organizátor si v prípade väčšieho záujmu vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa poradia prichádzajúcich platných prihlášok a zaplatení účastníckeho poplatku do stanoveného limitu.


UBYTOVANIE

V rámci podujatia NEZABEZPEČUJEME ubytovanie zo štvrtka na piatok. Účastníkom odporúčame zabezpečiť si včas ubytovanie na jednu noc v Nižnej a okolí. Tipy na ubytovanie sú zverejnené v sekcii Aktuality.

Ubytovanie v piatok a v sobotu bude pre účastníkov s Diamantovým a Zlatým balíčkom zabezpečené v hotely v Tatranských Matliaroch.

Účastníci budú ubytovaní spolu, ak v prihláške poznačili názov svojho tímu. Ak chcete byť s niekým na izbe, zaznačte to v poznámke prihlášky.

UPOZORNENIE: V prípade poškodenia inventáru v ubytovacom zariadení je povinný účastník uhradiť majiteľovi plnú náhradu škody a Organizátor nenesie za škody žiadnu zodpovednosť.


USKLADNENIE BICYKLOV

Ubytovanie bicyklov na izbách nebude možné no Hotel SOREA HUTNÍK nám poskytne telocvičňu na uskladnenie bicyklov. Tam bude možné si bicykel aj uzamknúť a v piatok po "záverečnej" teda okolo 18:00, bude celá telocvičňa uzamknutá. Naši členovia budú mať službu pri prijímaní a vydávaní bicyklov, ktoré budú pri prvom vstupe do telocvične povinne označené nálepkami s jedinečným číslom. Časy prijímania a vydávania bicyklov v sobotu a nedeľu budú upresnené. Uskladnenie a nabíjanie elektro bicyklov bude ešte upresnené.


BATOŽINA

Prevoz batožiny je automaticky zabezpečený pre tých, ktorí majú zaplatený Zlatý účastnícky poplatok.

Účastníci s iným registračným balíčkom majú možnosť dokúpiť si prevoz batožiny za 5€.

Každá batožina pred naložením do auta musí mať správne a úplne vypísaný identifikačný štítok obdržaný pri prezentácií – inak nebude obsluhou naložená k preprave! Všetka batožina bude v piatok vyložená pri hoteli Hutník. V nedeľu bude zase všetka batožina braná od hotela Hutník.
Pri ceste naspäť treba nechať správne označenú batožinu na recepcii hotela, alebo na mieste k tomu určenom, do 8:00 hod.

Vykladacie miesta pre cestu naspäť: železničná stanica Poprad v čase od 9:30 do 10:00, železničná stanica Liptovský Mikuláš v čase od 12:00 do 14:00, (v prípade nevyzdvihnutia batožiny do určeného času bude batožina uložená v úschovni batožiny), Nižná pri hoteli ARMAN v čas od 14: do 18:00 (V prípade nevyzdvihnutia, bude batožina uskladnené na recepcii hotela). Ak si účastník nevyzdvihne batožinu včas, bude uskladnená na jeho vlastné náklady.


STRAVOVANIE

Pri registrácií účastníci obdržia stravovacie lístky podľa zvoleného typu registrácie. Lístky je potrebné odovzdať na príslušné miesto pri výdaji jedla. Výber jedla je potrebný zaznačiť v prihláške:

- štvrtok - večera v mieste prezentácie (Arman)
- piatok - po príchode guláš (Sorea Hutník)
- piatok - bufetová večera (Sorea Hutník)
- sobota - bufetové raňajky (Sorea Hutník)
- sobota - servírovaný obed (Sorea Hutník)
- sobota - grilovaná klobáska (Sorea Hutník)
- sobota - bufetová večera (Sorea Hutník)
- nedeľa - bufetové raňajky (Sorea Hutník)

Ostatné stravovanie je možné aj v hoteli Sorea Hutník a okolitých reštauráciách v Tatranských Matliaroch.


ÚČASTNÍCKE NÁRAMKY

Každý účastník dostane v štartovacom balíčku identifikačný náramok. Žiadame všetkých účastníkov, aby tento náramok nosili viditeľne počas celého podujatia, vrátane nedeľnej cesty späť. Účastníkom bez náramku nebude poskytnuté občerstvenie a servis na ceste.

Taktiež účastnícky náramok bude veľmi dôležitý pri vyhlasovaní tomboly, kedy každý výherca sa bude musieť preukázať, okrem platného tombolového lístka, aj účastníckym náramkom.


TRIČKÁ A DOPLNKY

Výmena tričiek nebude pri prezentácií možná. Výmena a dokúpenie tričiek bude možné v piatok večer v hoteli Sorea Hutník. Rovnako tak bude možné dokúpiť si ostatné doplnky do vyčerpania zásob.


SERVIS A OPRAVY

Organizátor akcie nezabezpečuje náhradné diely a súčiastky na bicykle. V prípade poruchy účastník môže zavolať doprovodnému vozidlu. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku.


ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Počas trvania celej akcie je k dispozícii doktor a zdravotník, ktorí pôjdu v jednom zo zabezpečovacích vozidiel. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku.


PARKOVANIE

Účastníkov 56. ročníka Okolo Tatier žiadame, aby vo štvrtok a piatok NEPARKOVALI svoje autá pred hotelom Arman, kde bude vo štvrtok program a v piatok slávnostné otvorenie podujatia. Parkovanie pre hotelových hostí je vytvorené na boku budovy. Pre účastníkov podujatia sú k dispozícii parkovacie plochy na jednosmernej ulici Nová Doba a v okolí hotela Arman (po štarte akcie je možné obsadiť parkovacie plochy aj pred hotelom). Ďalej je možné bezpečne parkovať pred budovou železnice, ktorá je monitorovaná obecnými bezpečnostnými kamerami.

Parkovanie pri hoteli Sorea Hutník v Tatranských Matliaroch je zdarma vyhradené pre hotelových hostí - našich účastníkov s balíčkom s ubytovaním.


JAZDA V POĽSKU

Podobné predpisy platia aj v Poľsku, no špeciálne pre nás platí zákaz jazdenia v skupinách väčších ako 20 cyklistov a 200 metrov od seba. Používanie alkoholických nápojov a omamných látok je samozrejme taktiež zakázané.


SÚHLAS

Pri vypĺňaní prihlášky vás požiadame o súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorého znenie nájdete tu


MÁŠ OTÁZKU OHĽADOM PODUJATIA??

NAPÍŠ NÁM

Nehanbi sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou

PODUJATIE

MILOŠ KUBOŠ
0911 466 881
kubos.milos@gmail.com

REGISTRÁCIA

LENKA OPÁTOVÁ
0911 394 457
lenka.opat@gmail.com

ORGANIZÁCIA

IVAN OPÁT
0903 187 923
ivan.opat@gmail.com