Menu

ORGANIZAČNÉ POKYNY 2022

REGISTRÁCIA

Registrovať sa je možné cez online formulár zverejnený na www.cykloklubnizna.sk od 1.apríla 2022 do 25.mája 2022 (po tomto dátume už iba po individuálnej dohode podľa možností ubytovacích kapacít).

Po vyplnení formulára príde každému účastníkovi na email, ktorý zadal v prihláške výsledná suma, ktorú je potrebné zaplatiť a sumarizácia registrácie.

Číslo účtu, na ktorý treba zaslať registračný poplatok, pošleme maiom do niekoľko týždňov

Po zaplatení účastníckeho poplatku príde účastníkovi ešte jeden potvrdzujúci email o prijatej platbe.

Účastnícky poplatok je nutné zaplatiť do 3 týždňov od zverejnenia čísla účtu. Po tejto lehote sa registrácia zruší.


ÚČASŤ

Zatiaľ nevieme predpokladať podmienky účasti na hromadných podujatiach organizovaných počas pandemickej situácie. Prosíme však všetkých účastníkov, aby boli vo vlastnom záujme pripravení na prípadnú účasť podmienenú PCR testom prípadne potvrdením o očkovaní.


PREZENTÁCIA

Prezentácia účastníkov sa bude konať vo štvrtok 10.6. 2022 od 16:00 do 22:00 v priestoroch hotela ARMAN.

Každý účastník je povinný vytlačiť si kópiu registračného emailu tak a tú odovzdať na prezentácií.

Vydávanie štartovných balíčkov bude prebiehať systémom “z ruky do ruky” - sumarizáciu registrácie účastník vymení za štartovný balíček. Bez vytlačenej sumarizácie bude potrebné účastníka vyhľadať v systéme a prezentácia sa tak zpomalí.

Opäť bude možné prevziať štartovné balíčky aj za kolegov z tímu, je však potrebné mať vytlačenú kópiu ich sumarizáciu registrácie. Neprevzaté štartovné balíčky budú odložené do skončenia akcie u predsedu klubu, potom v priestoroch klubovne, najneskôr však do konca kalendárneho roka. Účasník si ich môže nechať poslať na vlastné náklady po písomnom vyžiadaní.


DOKLADY A POISTENIE

Každý účastník musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Účastníci do 18 rokov sa môžu akcie zúčastniť len v sprievode zodpovedného dospelého alebo s písomným súhlasom rodiča, ktoré žiadame poslať mailom alebo predložiť pri prezentácií.

Peniaze sa môžu vyvážať podľa platných predpisov SR.

Podujatie nie je poistené voči krádeži batožiny, úrazu a úmrtiu, každý účastník sa zúčastňuje na podujatí na vlastné riziko, doporučujeme sa pripoistiť v uvedených prípadoch v rámci Slovenska a Poľska.

Všetky trasy podujatia sa uskutočnia za normálnej cestnej premávky, / okrem piatkovej etapy po území SR/ preto upozorňujeme na dodržiavanie uvedenej vyhlášky i predpisov o vybavení bicykla.


JAZDA V POĽSKU

Podobné predpisy platia aj v Poľsku, no špeciálne pre nás platí zákaz jazdenia v skupinách väčších ako 20 cyklistov, a 200 metrov od seba. Používanie alkoholických nápojov a omamných látok je samozrejme taktiež zakázané.


UBYTOVANIE

V rámci podujatia NEZABEZPEČUJEME ubytovanie zo štvrtka na piatok. Účastníkom odporúčam zabezpečiť si včas ubytovanie na jednu noc v Nižnej a okolí. Tipy na ubytovanie zverejníme v sekcií Aktuality a na FB.

Ubytovanie v piatok a v sobotu bude pre účastníkov s Diamantovým balíčkom zabezpečené v penziónoch a hoteloch v Tatranskej Lomnici. Rozdelenie ubytovanie bude zverejnené na stránke Cykloklubu Nižná, najneskôr 3 dni pred zahájením akcie.

Účastníci budú ubytovaní spolu, ak v prihláške poznačili názov svojho tímu.

Ak chcete byť s niekým na izbe, zaznačte to v poznámke prihlášky.

UPOZORNENIE: V prípade poškodenia inventáru v ubytovacom zariadení, je povinný účastník uhradiť majiteľovi plnú nahradu škody a Organizátor nenesie za škody žiadnu zodpovednosť.


BATOŽINA

Prevoz batožiny k jednotlivým penziónom je zabezpečený pre účastníkov, ktorí majú zaplatený Diamantový účastnícky poplatok.

Každá batožina pred naložením do auta musí mať správne a úplne vypísaný identifikačný štítok obdržaný pri prezentácií – inak nebude obsluhou naložená k preprave!

Pri ceste naspäť treba nechať správne označenú batožinu na recepcii penziónu, v ktorom býval účastník, do 8:00 hod.

Účastníci s iným typom registrácie majú možnosť si dokúpiť prevoz batožiny za poplatok 5.-€. Dokúpená batožina sa bude vykladať a nakladať (nedeľa do 8:00)iba pri hoteli Morava.

Vykladacie miesta pre cestu naspať: železničná stanica Poprad v čase od 9:30 do 10:00,
železničná stanica Liptovský Mikuláš v čase od 12:00 do 14:00, (v prípade nevyzdvihnutia batožiny do určeného času bude batožina uložená v úschovni batožiny),
Nižná pri hoteli ARMAN v čas od 14: do 18:00 (V prípade nevyzdvihnutia, bude batožina uskladnené na recepcii hotela).
Ak si účastník nevyzdvihne batožinu včas, bude uskladnená na jeho vlastné náklady.


STRAVOVANIE

Pri registrácií účastníci obdržia kartičku s trhacími stravovacími lístkami podľa zvoleného typu registrácie. Lístky je potrebné odovzdať na príslušné miesto pri výdaji jedla.

- vo štvrtok je možnosť zaistiť si menu v mieste prezentácie - hoteli Arman (záujem je nutné zaznačt v prihláške)
- v piatok po príchode k Zotavovni Hotel Morava je zabezpečený guláš ( nutné predložiť listok )
- v sobotu večer sú zabezpečené opekané a grilované dobroty ( nutné predložiť lístok )
- raňajky sú zabezpečené v každom penzióne a hotely (nutné predložiť lístok)
- ostatné stravovanie je možné aj v hoteli Morava a okolitých reštauráciách v obci Tatranská Lomnica


NEÚČASŤ

Vrátenie plného poplatku je možné len do 25.5.2022. Po tomto dátume bude možná len výmena za iného učastníka.

Ak sa učastník nezučastní na akcií, môžeme mu štartovný balíček zaslať poštou na vlastné náklady po písomnom vyžiadaní, alebo mu ho môže prevziať ním poverená osoba alebo bude uskladnený u nás po dobu dvoch týždňov na osobné vyzdvihnutie (alebo osobná dohoda).

V prípade neohlásenej neúčasti na podujatí sa poplatok nevracia.

Organizátor si v prípade väčšieho záujmu vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa poradia prichádzajúcich platných prihlášok do stanoveného limitu.


PANDEMICKÉ OPATRENIA

V prípade, že bude podujatie zrušené kvôli nariadeniam pandemickej komisie, účastnicke poplatky budeme vracať v najvyššej možnej miere. Nakoľko niektoré materiálne a účastnícke vybavenie a doplnky musíme zabezpečovať niekoľko týždňov dopredu, nevieme odhadnúť výšku vratnej sumy. Zákúpené účastnícke predmety a balíčky budeme potom posielať poštou alebo pripravíme možnosť osobného vyzdvihnutia.


ÚČASTNÍCKE NÁRAMKY

Každý účastník dostane v štartovacom balíčku identifikačný náramok. Žiadame všetkých účastníkov, aby tento náramok nosili viditeľne počas celého podujatia vrátane nedeľnej cesty späť. Účastníkom bez náramku nebude poskytnuté občerstvenie a servis na ceste.


TRIČKÁ A DOPLNKY

Výmena tričiek nebude pri prezentácií možná. Výmena a dokúpenie tričiek bude možné v piatok a v piatok večer v Zotavovni Hotel Morava. Rovnako tak bude možné dokúpiť si ostatné doplnky do vyčerpania zásob.


SERVIS A OPRAVY

Organizátor akcie nezabezpečuje náhradné diely a súčiastky na bicykle. V prípade poruchy účastník môže zavolať doprovodnému vozidlu. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku.


ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Počas trvania celej akcie je k dispozícii doktor a zdravotník, ktorí pôjdu v jednom zo zabezpečovacích vozidiel. Kontakty budú uvedené v propozíciach, na webe, na Facebooku.


PARKOVANIE

Účastníkov 54. ročníka Okolo Tatier žiadame, aby vo štvrtok a piatok NEPARKOVALI svoje autá pred hotelom Arman, kde sa bude vo štvrtok program a v piatok slávnostné otvorenie podujatia. Parkovanie pre hotelových hostí je vytvorené na boku budovy. Pre účastníkov podujatia, sú k dispozícii parkovacie plochy na jednosmernej ulici Nová Doba a v okolí hotela Arman (po štarte akcie je možné obsadiť parkovacie plochy aj pred hotelom). Ďalej je možné bezpečne parkovať pred budovou železnice, ktorá je monitorovaná obecnými bezpečnostnými kamerami.


MÁŠ OTÁZKU OHĽADOM PODUJATIA??

NAPÍŠ NÁM

Nehanbi sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou

PODUJATIE

MILOŠ KUBOŠ
0902 972 263
kubos.milos@gmail.com

REGISTRÁCIA

LENKA OPÁTOVÁ
0911 394 457
lenka.opat@gmail.com

ORGANIZÁCIA

IVAN OPÁT
0903 187 923
ivan.opat@gmail.com