Menu
  • img
  • img

Rozlúčka so sezónou - Látaná - 26.-28.10.

Už tradične sme koncom roka naplánovali rozlúčku zo sezónou na chate v Látanej. Pôvodne plánovaný piatkový odchod prekazili pracovné povinnosti a tak sme sa stretli až v robotu ráno pri klube. Pobalili a nakúpili sme čo bolo treba a autami všetko odviezli na Zverovku. Odtiaľ sme všetko už v ruksakoch a pešo preniesli do chaty Látaná. Cestou sme odľahčovali náklad konzumáciou pri prestávkach po každom kilometri. Z toho čo nám zostalo sme si spravili kapustnicu a večer pospievali pri gitare. Niektorí si vybehli aj na Lúčnu a dvaja statoční ešte popreháňali aj bicykle. V nedeľu sme podojedali čo zostalo a oddýchnutí sa vrátili domov.