Menu
27. DECEMBER
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

24 hodinový maratón

Koncom roka - 27.12 2019 - sme si znova zaumienili ísť na bicykloch do Prahy. Minulý rok sa nám to skoro aj podarilo.... Ale len pomyselne.

Jazda na stacionárnych bicykloch môže byť nudná, ale keď máte v pláne šliapať celý deň a k tomu si zvolíte dostatočný cieľ, môže vás to motivovať k nevídaným výkonom. My sme si zvolili prekonať minuloročný cieľ a tým bolo odjazdiť aspoň na jednom bicykli vzdialenosť 600 km, čo je spomínaná dĺžka trasy do Matky Stovežatej.

Od desiatej hodiny doobednej sa začalo v našom klube krútiť o dušu spasenú na obidvoch bicykloch s tým, aby ani jeden nezastal na viac ako 30 sekúnd. To si vyžadovalo zabezpečenie dostatočného množstva ,,pretekárov,,. Zvlášť v nočných hodinách. O občerstvenie a pitný režim bolo dostatočne postarané. Na bicykloch sa striedali rôzne výkonnosti, ročníky narodenia, ženy, muži a aj deti.

Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie, že sa premohli a svojou účasťou tak prispeli k naplneniu cieľa, ale hlavne, že pre seba niečo urobili v čase povianočnom, pri spaľovaní vianočných ,,prehreškov,,.