Menu
10. OKT.
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Lepšie cyklotrasy a nový prístrešok

V Cykloklube Nižná sa okrem bicyklovania a turistiky venujeme aj budovaniu a zveľaďovaniu cyklotrás v okolí našej obce. Posledným takýmto počinom bolo zveľadenie už existujúceho cyklochodníka na Prasatíne a tiež stavba prístrešku, ktorý je vhodný na oddych, opekačku či na ochranu pred nepriaznivým počasím. Tieto aktivity by neboli možné bez pomoci nadácie Pontis a spoločnosti Hyundai Mobis, ktorí nám poskytli finančné prostriedky na projekt Bezpečnejšie a lákavejšie cyklotrasy.

Z finančnej čiastky poskytnutej na zveľadenie už existujúceho cyklochodníka, sa časť použila na nákup štrku určeného na zasýpanie nerovností na trase, výmole po dažďoch, upadnuté miesta na trase, a tiež nákup dreva a dosiek určených na zvýšenie bezpečnosti na kritických miestach, ktoré robili problémy hlavne detským účastníkom. Na úpravách sa zúčastnilo v dvoch brigádach počas sobôt priebežne 15 ľudí, členov cykloklubu a aj nečlenov z radov dobrovoľníkov.

Druhá časť peňazí z dotácie bola tiež použitá na nákup dreva, strešnej krytiny, spojovacieho a ostatného stavebného materiálu. Stavba bola realizovaná so súhlasom miestneho lesného Urbariátu a rozplánovaná na štyri pracovné soboty. Prác sa zúčastnilo celkovo 20 dobrovoľníkov, vedených skúsenými odborníkmi z radov tesárov a pokrývačov. Po zameraní stavby sme začali najskôr s úpravou terénu pod prístreškom, vypílení nepotrebných drevín a osadení základných nosných kameňov, ktoré slúžia ako základy prístrešku. Po dovezení drevnej guľatiny na miesto stavby sa už odborných prác chytili ozajstní majstri svojho remesla a tak práce napredovali rýchlym tempom a v požadovanej kvalite. Svoju kvalitu ukázali aj majstri pokrývači, ktorý svoju prácu zvládli za jeden deň. Štvrtá a posledná brigáda bola už určená len na vyčistenie a úpravu okolia prístrešku po všetkých stavebných prácach.

V sobotu 10.10. sa konala slávnostná kolaudácia prístrešku a osadenie ďakovnej tabuľky sponzorom projektu. Dúfame, že nám bude slúžiť k spokojnosti a k účelu tomu určenému, teda hlavne k odpočinku na cyklotúre, alebo pešej turistike, ako ochrana pred nevľúdnym počasím, ako relax pri opekačke, a podobne. Taktiež dúfame, že všetci návštevníci tohto altánku sa budú k nemu správať tak, ako sa patrí, nepoškodzovať a udržiavať poriadok. Resp. to, čo si tam prinesiem, to si aj odnesiem. Správny turista sa nikdy nepýta v lese, kde je odpadkový kôš :)