Menu
20. AUGUST
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img

Úspešný projekt Nadácie PONTIS

Priatelia, ako ste si už mohli neraz všimnúť, náš cykloklub sa aktívne zapája aj do budovania a údržby vznikajúcich cyklotrás v našom okolí. A tiež do budovania súvisiacej infraštruktúry, ako sú rôzne malé premostenia, prístrešky, lavičky... Nedávno sme zakúpili AKU set náradia (krovinorez, plotostrih, píla) na vykášanie trávnatého porastu a náletových drevín okolo cyklotrás. V mesiaci august pribudol v našej obci profesionálny cyklostojan, určený pre všetkých cyklistov. Bol umiestený v blízkosti základnej školy a cyklotrasy vedúcej po hrádzi, pri lavičke cez Oravu. Prípravné práce začali v spolupráci s obcou Nižná, ktorá zabezpečila povolenie a prípravu pozemku pod betónový základ. Osadenie samostného stajana previedli samotní členovia cykloklubu Nižná Obstaranie všetkého tohto náradia a zariadenia by nebolo bez finančnej pomoci. Po našom vypracovaní projektu a jeho schválení sme získali finančnú podporu na nákup náradia a cyklostojanu z Nadačného fondu Mobis v nadácii Pontis. Ďakujeme všetkým zúčastneným na projekte, ktorý bude slúžiť všetkým.