Menu
24. AUG
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Údržba cyklotrás

Členovia cykloklubu sa dlhodobo venujú výstavbe nových a zveľaďovaniu či údržbe existujúcich cyklotrás v Nižnej. Mnohé z týchto aktivít sú financované rôznymi grantami a projektami. Pravidelnú spolupráci a podporu nám poskytuje firma Mobis a nadácia Pontis. Rovnako tak bolo aj pri našej nedávnej aktivite na cyklochodníku medzi Nižnou a Tvrdošínom. Podložie na tomto úseku bolo potrebné spevniť a upraviť tak, aby pohyb po ňom bol bezpečný a teda aj lákavejší pre rodiny s deťmi alebo menej zdatných cyklistov. Na spevnenie sme použili nový štrk, ktorý bol vysypaný na potrebných úsekoch. Projektové financie boli použité aj na zakúpenie náradia pre Cykloklub Nižná, ktorý teraz vie poskytovať kompletný servis bicyklov a tým prispievať k lepšej bezpečnosti cyklistov ale aj všeobecnej verejnosti v cestnej premávke. V budúcnosti plánujeme pokračovať v podobných aktivitách a budeme dúfať aj v pokračujúcu podporu.