Menu
7. FEB

PAFKOVÁ 2015 - 7.2. 2015

V tomto roku to bola prvá naša akcia v Nižnej. Akcia bola určená pre peších, bežkárov, ale aj pre deti. Zopár sa nás stretlo o 9 hod.pri Maku. Po krátkom čakaní sme sa pobrali cez Vintišku smerom na Pafkovú. Cestou sme postretávali veľa známych. Po troch menších zastaveniach a malých občerstveniach sme prechádzali po krásnej zasneženej krajinke a perfektnej cestičke. S Janom Kuniakom sme medzi prvými dorazili ku kolibe. Tu sme zaplatili štartovné a hľadali nejaký voľný stôl. Rozložili sme si svoj provijant, zapísali sa, okoštovali perfektnú medovinu. Medzi tým bol stôl už plne obsadený. Kým sme čakali, keď chlapci dovaria kapustnicu, začali prichádzať aj ostatní naši členovia. Miloš urobil nejaké zábery. Po výbornej kapustnici sme si ešte pozreli prebiehajúce súťaže. Stačili sme sa ešte postretávať s veľa známymi, ktorí boli z rôznych okolitých dedín. Finále bolo na výbornom guľášiku v Maku. Po dopití a dojedení ešte neskonzumovaných zásob sme sa cez Šimánka dostavili domov, lebo v nedeľu nás poniektorých čakala ďalšia akcia. Škoda, že sa tejto peknej akcie zúčastnilo len 8 členov cykloklubu.